Lørdag d 14 Marts og Lørdag d. 27 Marts: Geddetur i Byskov Moser.
VI kan fiske hele dagen,og det vil være en god ide ,at sprede fiskeriet over hele dagen,idet der ikke er så mange pladserat stå på.Der er Gedde og Aborre i moserne, som ikke ellers bliver befisket, ligesom at der er et rigt fugleliv.Det koster 100kr. pr.tur og det er et samarbejde imellem Storstrømmen og LNF1920.
Tilmelding til Jens Tudvad på SMS 26 84 43 58 eller på Mail: jenstudvad@gmail.com 
Søndag den 28 Marts: Kysttur.

Fiskeriet foregår som udgangspunkt på Sydsjælland og Møn,men vind og vejr bestemmer stedet.
Turleder er Michael Tange og tilmelding foregår på telf.22 33 19 79 eller på mail: fiskertange@gmail.com 
Turen foregår i samarbejde imellem Storstrømmen og LFN1920. Turen er gratis,men huskbensinpenge,hvis du kører med andre.
Lørdag den 1.Maj : Geddepræmiere på Maribo Sø.

Vi mødes kl. 8.00 ved havnen, Maribo Sø og fisker i 1. omgang til kl. 12.00 , hvor grillen er klar på Hestø. Medbring selv pølser mv. som du kan spise. Til jer som har båd med: Der er slæbested ved Campingpladsen.
Samarbejde imellem Storstrømmen og LNF1920.
Turleder er Knud Stangegaard. Tilmelding på telf.40 86 19 24 Eller på mail knudstangegaard@gmail.com
8.og 9. Maj: Pigvarretur.

Vi tager en tur til Albuen,hvor vi skal overnatte i hytter på Albuen Camping, og så kan vi håbe på Pigvarre.Prisen er 150 kr. til hytte. Dertil kommer transport og forplejning. Afgang fra klubhuset på Masnedø kl.8.00 eller efter aftale med turlederen, som er Morten Raahauge telf. 72 68 68 90. Tilmelding senest den 3.April. Samarbejde imellem Storstrømmen og LNF1920.
Skriv en tekst her
Lørdag den 15.Maj :  Kysttur.

Fiskeriet foregår som udgangspunkt på Sydsjælland og Møn, men vind og vejr bestemmer stedet.
Turleder er Michael Tange og tilmelding kan ske på telf.22 33 19 79 eller på mail: fiskertange@gmail.com
Samarbejde mellem storstrømmen og LNF1920. Gratis men husk benzinpenge hvis du kører med andre.
Søndag den 6. Juni : Havtur.

VI sejler med M/S Hanne kl.7.00 fra Onsevig med Erik Johansen som skipper.Hvis der er torsk går vi også efter dem, men ellers bliver det nok mest fladfisk. PRISEN er 350 kr. + kørsel + børsteorm. Turleder er Jens Tudvad og tilmelding kan ske på telf.26 84 43 58 eller på mail : jenstudvad@gmail.com Tilmelding senest en uge før. Samarbejde  mellem Storstrømmen og LNF1920.
Tirsdag den 8.Juni : Kysttur
Fiskeriet foregår ved klubhuset på Masnedø efter havørreder fra kl. 18.00  Derefter grill. Medbring selv mad. Tilmeldin til Turleder Søren ( telf. 22 12 34 40 ) og Tommy ( telf. 61 74 08 23 )
Søndag 13.Juli : Multer.
Den 6. Juli mødes vi i klubhuset på Masnedø kl.19 ,hvor vi vil gennemgå grej, teknik mv. som vi så afprøver i praksis den 13. Juli. Turleder er Søren ( telf. 22 12 23 40). Samarbejde imellem Størstrømmen og LNF1920.
Fredag den 16.Juli : Makreltur.

Vi prøver at få makrellerne i tale ved Broen i Guldborg. Fiskeri fra kl. 16. til vandet vender ca. kl. 18. Turleder er Per Rasmussen  tilmelding på telf. 40 17 23 09.
Søndag den 15 August :  DM i havfiskeri.

Det foregår i år på Øresund fra Helsingør. Sammen med LNF1920 prøver vi at samle et hold på 4 personer. Pris er endnu ikke meldt ud.Turleder er Jens Tudvad og tilmelding kan ske på Sms 26 84 43 58 eller mail jenstudvad@gmail,com
 
   16 til 20. August :  Det Gule Rev.

Hurtig tilmelding.

Vi arrangerer er tur på Det Gule Rev den 16 til 20 August,hvor der kan fanges torst,sej,lubbe,lange makrel og mange flere arter, som vi ikke møder i de lokale vande.Og der plejer at være mange.

16. August : kørsel til Hanstholm,ankomst til Hanstholm kl. ca. 16, hvor de første både kommer ind. Indkvartering.
17. August : Fiskeri med "Bonito" kl. 6.00 til ca 17.00.
18. August :  Fridag med makrel eller fladfiskeri.
19. August : Fiskeri med "Bonito" kl.6.00 til ca 17.00.
 20 August :  Hjemtransport. 
PRIS.
to dages fiskeri med "Bonito"  1900 kr.
4 nætters overnatning i et af rederiets huse 800 kr. ( plus 50 kr. pr nat hvis man ønsker at leje sengetøj.
Benzin til transport plus broafgift.
Forplejning.
Filetering af fisk 12 kr. pr . kg.
Hurtig bestilling da der kun er 6 pladser og det er først til mølle.

Det er et samarbejde mellem Storstrømmen og LNF1920
TILMELDING TIL, Jens Tudvad på Sms 26 84 43 58 eler mail jenstudvad@gmail.com


Fredag den 27. August : Makreltur.

vi laver en makreltur på Øresund fra Helsingør fra kl. 8.00 til 15.00. Vi skal sejle med Arresø. vi har 8 pladser med mulighed for flere. pris er 290 kr plus 50 kr til forfoder. Turleder er Jens Tudvad og tilmelding kan ske på Sms 26 84 43 58 eller på mail jenstudvad@gmail.com 
tilmelding senest en uge før.
Samarbejde mellen Storstrømmen og LNF1920.
Fredag den 17 september: fladfisketur fra lanøg.

Alle turbådene på Langelandsbæltet er optaget i weekenderne i september så vi prøver, om vi kan samle folk på en fredag. Afgang fra lLangø kl, 8.00 til 15.00 efter fladfisk. Pris 400 kr. + brændstof+ børsteorm som skal bestilles. Turleder er Jens Tudvad. tilmelding på telf. 26844358 eller på mail. jenstudvad@gmail.com.  Det er et samarbejde mellem Storstrømmen og LNF 1920.
Søndag den 17 Oktober : Fladfisketur.
Vi sejler med M/S Hanne kl.8.00 fra Onsevig med Erik Johanse som skipper. Vi går efter rødspætter, skrupper og isinger og håber på lidt andet. Pris 350 kr. + kørsel + børsteorm. Turleder er Jens Tudvad og tilmelding på telf. 26 84 43 58  (sms) eller  jenstudvad@gmail.com Tilmelding senest en uge før. Samarbejde mellem Storstrømmen og LNF 1920.

Fredag den 5 November:  Sildetur.

VI arrangerer en tur efter sild fra Helsingør kl. 8 til 15. Da der skal bestilles pladser,vil jeg gerne have tilmeldinger senest 14 dage før. Pris 300 kr Pensionister og børn 250 kr.
Turleder er Jens Tudvad og tilmelling på telf, 26 84 43 58 (sms)  eller på mail jenstudvad@gmail.com. 
Samarbejde mellem Storstrømmen og LNF 1920.
Lørdag den 27 november. Fladfisketur.

Vi sejler med M/S Hanne fra Onsevig kl. 800 til KL.15oo med Erik Johannesen som skipper.
VI går efter rødspætter, skrubber og isinger samt lidt andet hvis vi er heldige.
Prisen er 350 kr. + kørsel +børsteorm.
Tilmelding senest en uge før til Jens Tudvad senest en uge før på telf. 26 84 43 58 (sms) eller på mail jenstudved@gmail.com.
Samarbejde mellem Storstrømmen og LNF 1920.
Sportsfiskerforeningen Storstrømmen v/ webmaster Tommy Jørgensen. tj.b@webspeed.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net